ધનતેરસ નો શુભ સમય,best time to buy gold and silver.

ધનતેરસના દિવસે ધનવંતરી, કુબેરજી અને લક્ષ્મી માતાની પૂજા કરવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે, ધનતેરસના શુભ મુહૂર્તમાં આ વસ્તુઓની ખરીદી કરવામાં આવે તો આખા વર્ષ દરમિયાન તેમની વિશેષ કૃપા રહે છે.

We are aware that Diwali is coming up. We purchase a lot from the market during Diwali. We perform pooja rituals on Diwali as well. Then, on the day of Dhanteras, we worship both Laxmi and Dhan. Prior to worshipping Laxmi, we purchase silver and gold. We need to look for good quarters in order to purchase gold and silver.

Also read

AstroMatrix Birth Horoscopes, કેવો રહેશે આજનો દિવસ?

Dhanteras falls on November 10 this year. Purchasing gold and silver items, as well as other special items, is deemed auspicious on this day. Lakshmi Mata and Dhanvantari Kuberji are worshipped on Teras and Dhanteras of the Aso month. It is said that if you buy these things on Dhanteras day, you will be showered with their boundless grace all year long.

Purchasing gold and silver on November 10, also known as Dhanteras Day, ensures that you will always have Mother Lakshmi’s blessings. It is possible to bring brass elephants, vessels, and Kuberayantra into the house on the day of Dhanteras. On the day of Dhanteras, purchasing a broom is also regarded as fortunate.

Also read

Rashifal vikram Savant 2077 આજનુ રાશીફળ

Aside from that, purchases of iron and glass goods should be avoided on Dhanteras day. Purchasing such items may have negative effects. In addition, on the day of Dhanteras, worshipping Lakshmi is particularly significant. On Dhanteras Day, from November 10 at 12:35 pm to November 11 at 1:57 pm, is the lucky time to shop.

• ગુજરાતીમાં માહિતી વાંચવા – અહી ક્લિક કરો